top of page

موضوع و محتوای کپسول  "عشق پایانِ بازیست"  چیست؟

در این کپسول، مباحث زیر بررسی و تحلیل خواهند شد‌ ؛

کشف الگوهای غیر سازنده در رابطه ها و راه های رهایی از این الگوها

 

باز طراحی الگوهای رفتاری به صورت سازنده و کار آمد

 

اهداف همایش عشق پایانِ بازیست؛

آگاه شدن به وجود الگوهای غیر سازنده ایست که مانع از بروز عشق در روابط می شوند، و آگاه شدن به این‌که این الگوها چگونه کار می کنند و چطور روابط شما تحت تاثیر آنها قرارمی گیرند، و چه راهکارها و امکاناتی برای رهایی از آنها  در روابط وجود دارد. 

هدف دیگر این همایش، آفرینش ِعشق شخصی است، یعنی ایجاد شرایطی در خود و دیگران، برای تجربه ی عشق و جاری شدن عشق در رابطه ها. 

در این همایش تلاش می کنیم تا با کمک

آموزش ها فضایی را در روابط خود‌ ایجاد کنید که بتوانید خارج از الگوها،

به همراهان  زندگی تان عشق بورزید.

 همچنین بازی های غیر سازنده ی خودتان را کشف می کنید

و به وجود آنها آگاه خواهید شد و در جهت بهبود روابط گام خواهید برداشت.

شما با کمک این کپسول، یاد می گیرید که دیگر اسیر بازی های غیر سازنده نباشید و یاد می گیرید که چطور رفتار سازنده تری با عزیزان، اعضای خانواده، دوستان و همکاران خود داشته باشید و

چگونه با افرادی که بازی هایِ غیر سازنده دارند ارتباط برقرار کنید. 

چگونه در پذیرش آنها قرار بگیرید و دوستشان بدارید.

 

 

تمام این مباحث به صورت گسترده تری در کپسول "عشق پایانِ بازیست"،

توسط استاد افسانه سلیمی تدریس خواهد شد.

 

bottom of page