top of page

 

دوره سفر قهرمانی:

 

 

غمگين ترين انسان‌ها كسانى اند كه نه قادر به یافتن راهشان هستند و نه با خويش صادق.

هر مرحله از زندگى يك سفر است. هر سفر خود-ویژه، و هر مسافر جوينده‌ی مسير تازه‌اى در زندگي است.

حمايت از خرد دوازده راهنماى اسطوره‌اى درونمان، قوى شدن در برابر اژدهای موانع و مشكلات است و ياريمان مى‌كند تا به شيوه‌اى منحصر به فرد، قهرمان زندگى خویش باشيم و هر روز جهان خود را از نو بيافرينيم.

براى رسیدن به اين توانایی لازم است همزمان در گذشته و ابديت ريشه بدوانيم.

bottom of page