برنامه های ما

برای رسیدن به اهداف خود در زندگی نیاز به کمک دارید؟

مشاورین بـِراکـا مجموعه‌ای از ابزار و مهارت‌های زندگی، بصورت مشاوره‌های فردی و جلسات گروهی و همچنین سمینارها و کارگاه‌های متنوع را در اختیار علاقه‌مندان قرار می‌دهد.

778 - 320 - 5782 

778 - 683 - 5782

Designed by INOVERTEX.ca

  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White Instagram Icon
  • White LinkedIn Icon
  • Telegram