top of page

برنامه های ما

برای رسیدن به اهداف خود در زندگی نیاز به کمک دارید؟

مشاورین بـِراکـا مجموعه‌ای از ابزار و مهارت‌های زندگی، بصورت مشاوره‌های فردی و جلسات گروهی و همچنین سمینارها و کارگاه‌های متنوع را در اختیار علاقه‌مندان قرار می‌دهد.

bottom of page