درباره مرکز کاربردی- پژوهشی

کلام زنده عشق

به کمک یکدیگر دنیا را جای دوستانه تری برای زندگی خواهیم کرد....

موسسه‌ی فرهنگی هنری کلام زنده دارای مجوز رسمی فعالیت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در ایران است. این موسسه، مرکزی پژوهشی–کاربردی به منظور طراحی و برگزاری همایش در حوزه های: مهارت های زندگی، تحولات فردی و شخصیتی، موفقیت، بهبود روابط، تفکر مثبت و رشد شخصی، کاری و اجتماعی است.

 کلام زنده فعالیت خود را از سال 1372 با هدف گسترش و بومی سازی علوم کاربردی مبتنی بر فلسفه‌ی هستی شناسی آغاز کرد و در ادامه به طراحی و توسعه ی کاربردی این علوم پرداخت.

فعالیت های این مرکز به لطف و یاری خداوند از همان آغاز با استقبال غیر قابل انتظار در سراسر ایران مواجه شد.

فعالیت های این مجموعه اکنون در ١٢ شهر ایران و چهار کشور گسترده شده است.

 همچنین این مجموعه با طراحی و برگزاری دوره های متنوع کارگاهی و همایش های تخصصی و فوق تخصصی نخستین و بزرگترین (و شاید تنها) مرکز رسمی تحقیقات و پژوهش در زمینه ی مهارت های زندگی است.به طور کلی مهارت های زندگی عبارتند از توانایی هایی که منجر به ارتقای بهداشت روانی افراد جامعه، غنای روابط انسانی ، افزایش سلامت و رفتارهای سالم در سطح جامعه می شوند. مهارت های زندگی هم به صورت یک راهکار در ارتقای سلامت روانی و هم به شکل ابزاری در پيشگيری از آسيب های روانی– اجتماعی کاربرد دارد.

این مهارت ها به افرادکمک می کنند تا مثبت عمل کرده، خود و جامعه را از آسيب های روانی– اجتماعی محفوظ داشته و سطح بهداشت روانی خویش و جامعه را ارتقاء بخشند.

در تعريف مدل آموزش ده‌گانه، تقسیم ده‌گانه مهارت های زندگی از سوی سازمان جهانی بهداشت انجام شده است و شامل اغلب مهارت‌های زیر می‌شود:

  • توانایی تصمیم‌گیری

  • توانایی حل مسئله

  • توانایی تفکر خلاق

  • توانایی تفکر نقادانه

  • توانایی برقراری رابطه مؤثر با دیگران

  • توانایی برقراری روابط بین فردی سازگارانه

  • توانایی خودآگاهی

  • توانایی همدلی با دیگران

  • توانایی رویارویی با هیجان‌ها (غم، خشم، شادی، …)

  • توانایی رویارویی با استرس‌ها